Forskning beviser – motivasjonsbilder gir lavere fettprosent (gjestepost av Coach (TM)

Institute of personal nutrition sciences i Timpas, Colorado har gjort en oppdagelse som har skapt oppstandelse verden over. Mens vi i en årrekke har trodd at vi rett og slett har vært for inaktive, samtidig som vi har hatt et for høyt kaloriinntak, viser det seg rett og slett at vi har sett for lite motivasjonsbilder. Dette er det første gjennombruddet etter flere tiårs frustrasjon knyttet til manglende dokumentert effekt av de fleste tiltak man har prøvd å gjennomføre.

Et representativt utvalg  har rapportert hvor mange motivasjonsbilder de har sett eller postet på facebook/blogg eller liknende, og hva slags fettprosent de mener de har. Trenden er klar. Deltagerne som så på mange motivasjonsbilder hver dag, hadde signifikant lavere fettprosent enn de andre deltagerne.

Image 

Etter at dette ble oppdaget, ble det i det følgende like viktig å bli oppmerksom på hva slags motivasjonsfaktorer som virket mest effektivt for å få ned fettprosenten. Derfor ble et stort utvalg av ulike motivasjonsbilder studert, for å se hvilke variable som slo mest ut på fettprosenten.

Image

Til slutt kom forskerne frem til de tre viktigste elementene i ethvert bilde, som blir presentert i diagrammet under.

Image

Motivasjonsbildene er på internett, lett tilgjengelig for alle dem som leter. Mitt spørsmål til DEG er bare: tør du egentlig å la være?

Referanser

Self-reported fat loss induced by no excuses photo on facebook 

(FJ Taylor, TM Coach – facebook – 2012)

Studies on rat adipose tissue in vitro I. Effects of insulin on the metabolism of glucose, pyruvate, and acetate

(AI Winegrad, AE Renold – Journal of Biological Chemistry, 1958 – ASBMB)

The spontaneously diabetic Wistar rat: metabolic and morphologic studies

(AF Nakhooda, AA Like, CI Chappel, FT Murray… – Diabetes, 1977 – Am Diabetes Assoc)

Incompatibility of endurance-and strength-training modes of exercise

(GA Dudley, R Djamil – Journal of Applied Physiology, 1985 – Am Physiological Soc)

Human quadriceps cross-sectional area, torque and neural activation during 6 months strength training

(MV Narici, H Hoppeler, B Kayser… – Acta Physiologica …, 2003 – Wiley Online Library)

 

Reklamer
Dette innlegget ble postet den oktober 24, 2012. 1 kommentar